• Mail: sales@dongduong.com.vn
  • Điện thoại hỗ trợ: ( 84 4) 38535985 / (84 8) 38650891

CATTELAN BEVERLY

Xuất xứ: ITALY

-Ghế với cấu trúc kim loại. Da được bọc theo tiêu chuẩn Châu Âu.