• Icon1
  • Icon2
  • Icon3
  • Icon4
Hotline: 090 380 4548

Valsir

Trụ sở chính và cũng là trái tim của Valsir là Vestone, Valsabbia,trên con đường đi từ Hồ Garda đến Brenta Dolomites.Tai nơi này các chiến lược theo định hướng toàn cầu của công ty được hình thanh và phát triển, lan tỏa khắp thế giới với các thỏa thuận kinh doanh và liên doanh ở châu Âu, châu Á và châu Phi.

Tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghệ, theo đuổi chất lượng, các chương trình nghiên cứu, các hoạt động thiết kế dự án...sự hiện diện mạnh mẽ của VALSIR tại thị trường châu Âu và trong phần còn lại của thế giới là những chiến lược đã và đang định hình chính sách phát triển của Valsir hôm nay.

Valsir cung cấp các hệ thống xử cấp thoát nước, xử lý chất thải tiên tiến nhất trên thị trường.

 

 

Hotline

Hotline

Hà nội: 090 380 4548

TP.HCM: 0902 559 068