• Mail: sales@dongduong.com.vn
  • Điện thoại hỗ trợ: ( 84 4) 38535985 / (84 8) 38650891

BLANCO VONDA

Xuất xứ: GERMANY

-Cần điều khiển làm việc để điều khiển phía trước
-Thiết kế luôn thẳng lót
-Vòi phun với điểm nhấn màu đen và một bề mặt bám mềm vừa ý
-Vòi hồ quang cao rót dễ chảo và bình