• Mail: sales@dongduong.com.vn
  • Điện thoại hỗ trợ: ( 84 4) 38535985 / (84 8) 38650891

CATALANO PROIEZIONI 105 BASIN 1105PR4800

Xuất xứ:

Chậu rửa tay Catalano
Kích thước: 105x48cm

Giá bán đã bao gồm phần sứ, không bao gồm phụ kiện lắp đặt thanh treo và thanh treo khăn