• Mail: sales@dongduong.com.vn
  • Điện thoại hỗ trợ: ( 84 4) 38535985 / (84 8) 38650891

OXIA

Xuất xứ: Italy

Sức chứa:3 - 4 người
Số vòi phun: 17

Đặc điểm:
- Hệ thống ánh sáng nhiều màu
- Màn hình điều khiển
- Vỏ cách điện

ALIMIA

 
 

PROFILE

 
 

UNIQUE