• Mail: sales@dongduong.com.vn
  • Điện thoại hỗ trợ: ( 84 4) 38535985 / (84 8) 38650891

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 10 km được đánh giá là một trong ba trung tâm Hội nghị lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Chi tiết...