• Mail: sales@dongduong.com.vn
  • Điện thoại hỗ trợ: ( 84 4) 38535985 / (84 8) 38650891

ENERGY 180

Xuất xứ: ITALY

Loại:    Energy 180
Mã sản phẩm:    9F43784A LH, 9F43785A RH
Kích thước:    Dài: 180 x rộng 80 x cao 57 cm
Nắp đặt:    góc - cạnh tường - độc lập
Sức chứa:    01 người


Đặc điểm:
- Bồn sục
- Tính năng Massage chân
- Điều khiển cảm ứng
- Chế độ chạy an toàn khi không có nước
- Màu trắng / chất liệu Acrylic vệ sinh