• Mail: sales@dongduong.com.vn
  • Điện thoại hỗ trợ: ( 84 4) 38535985 / (84 8) 38650891

BED - 5

Xuất xứ: ĐÔNG DƯƠNG

+ Giường 005: D2110 x R3482 x C1238. Đệm R2000 x D2000 =  1 cái

+ Tủ đầu giường: R600 x S450 x C350 = 2 cái

+ Tủ quần áo 3 cánh trượt: R3936 x S610 x C2340 =  1 cái

+ Tủ tivi: R2744 x S500 x C1354  =  1 cái

+ Tủ trang trí: R1800 x S500 x C1468 = 1 cái

 

BED - 4

 
 

BED - 3

 
 

BED - 2