• Mail: sales@dongduong.com.vn
  • Điện thoại hỗ trợ: ( 84 4) 38535985 / (84 8) 38650891

BED - 4

Xuất xứ: ĐÔNG DƯƠNG

+ Giường 004: D2120 x R3882 x C1000. Đệm R1800 x D2000 =  1 cái

+ Tủ đầu giường: R900 x S450 x C350 = 2 cái

+ Tủ quần áo Walk-in: R(2590 + 2590 + 1820) x S660 x C2624 =  1 cái

+ Tủ trang trí: R1836 x S500 x C1354 =  1 cái

+ Tủ trang trí ngăn kéo: R1872 x S500 x C1634 = 1 cái

BED - 5

 
 

BED - 3

 
 

BED - 2