• Mail: sales@dongduong.com.vn
  • Điện thoại hỗ trợ: ( 84 4) 38535985 / (84 8) 38650891

BED - 3

Xuất xứ: ĐÔNG DƯƠNG

+ Giường 003: D2122 x R2120 x C1050. Đệm R1800 x D2000 =  1 cái

+ Tủ đầu giường: R600 x S460 x C500 = 2 cái

+ Tủ quần áo 6 cánh mở: R3636 x S600 x C2340 =  1 cái

+ Bàn phấn: R2144 x S600 x C1244 =  1 cái

+ Vách ngăn trang trí: R1800 x S369 x C1670 = 1 cái

BED - 5

 
 

BED - 4

 
 

BED - 2