• Mail: sales@dongduong.com.vn
  • Điện thoại hỗ trợ: ( 84 4) 38535985 / (84 8) 38650891

BED - 2

Xuất xứ: ĐÔNG DƯƠNG

+ Giường 002: D2138 x R3252 x C1000. Đệm R1600 x D2000 =  1 cái

+ Tủ đầu giường: R600 x S450 x C360 = 1 cái

+ Tủ đầu giường: R900 x S450 x C360 = 1 cái

+ Tủ quần áo 2 cánh trượt: R2436 x S610 x C2340 =  1 cái

BED - 5

 
 

BED - 4

 
 

BED - 3