• Mail: sales@dongduong.com.vn
  • Điện thoại hỗ trợ: ( 84 4) 38535985 / (84 8) 38650891

BED - 1

Xuất xứ: ĐÔNG DƯƠNG

+ Giường 001: D2215 x R1940 x C870. Đệm R1800 x D2000 =  1 cái

+ Tủ đầu giường: R600 x S470 x C500 = 2 cái

+ Tủ quần áo 3 cánh trượt: R3936 x S610 x C2340 =  1 cái

+ Tủ tivi: R2436 x S500 x C1410  =  1 cái

BED - 5

 
 

BED - 4

 
 

BED - 3