• Mail: sales@dongduong.com.vn
  • Điện thoại hỗ trợ: ( 84 4) 38535985 / (84 8) 38650891

CATTELAN ISABEL ML

Xuất xứ: ITALY

Đơn giản và tinh tế, do thiết kế linh hoạt của nó, chiếc ghế này có thể được giải thích theo nhiều cách và có thể chứa các yêu cầu phong cách khác nhau.