• Mail: sales@dongduong.com.vn
  • Điện thoại hỗ trợ: ( 84 4) 38535985 / (84 8) 38650891

CATALANO PROIEZIONI 90 BASIN 190PR4800

Xuất xứ: Ý

Lavabo

Kích thước: 90 x 48 cm
Được lắp đặt lên trên hoặc gắn tường
Đã bao gồm bộ phụ kiện lắp đặt. Có thanh treo khăn