• Mail: sales@dongduong.com.vn
  • Điện thoại hỗ trợ: ( 84 4) 38535985 / (84 8) 38650891

DELOS PRO SOUND

Xuất xứ: Italy

Kích thước: 215 X 190 X 80 cm
Sức chứa: 4 người

Đặc điểm:
-Tựa đầu: 2
- Số vòi phun: 16
- Mành hình điểu khiển
- Ánh sáng trắng dưới nước
- Bơm 1 tốc độ
- Bơm tuần hoàn
- Xả hoàn toàn
- Hệ thống lọc nướcALIMIA

 
 

PROFILE

 
 

UNIQUE